Ataza: Galdera simple bat

Galdera simple bat.

·

Erantzun iezaiozue "Noiz nahiago dezue 2.ebaluaketako azterketa egitea?izeneko inkestari.