Hezkuntza Premia Berezientzako beharrezkoak diren ikastaro, eskuhartze edo pilotajeen lekua

Imagen del curso Kalkulu orriak - HPB aholkulariak
Hezkuntza Premia Bereziak

HPB aholkulariek ikasleen datuak maneiatzen dituzte. Lan horretarako kalkulu orrien erabilera ezinbestekoa da.

2023ko Uztailaren 3an aholkulari guztiek goiz osko saio bat izango dute Gasteizen kalkulu orrien erabilera ziurrago eta produktiboagoa lortze aldera.

Bada, saio horri begira, aberasgarria eta eraginkorra izan dadin ikastaro hau martxan jarri da.

Imagen del curso Hezkuntza Premia Bereziak. Esku-hartzea jokabidean
Hezkuntza Premia Bereziak

Norentzat:

 Portaera erregulatzeko zailtasunak dituzten ikasleekin esku hartzeari buruzko pilotajea garatuko duten 10 ikastetxeetako esku-hartze taldeentzat eta klaustroko irakasleentzat.

Helburuak:

• Jokabide disruptibo larriaren pertsonen arteko eta komunitateko erregulazioan oinarritutako esku-hartze prozedura bat ezagutzea.

• Pilotajean esku-hartze adostua diseinatzea, haren eraginkortasuna baloratzeko.

Edukiak:

 • Portaera erregulatzen laguntzeko prozesua bermatuko duten neurriak dibertsifikatzea.

• Esku-hartzearen diseinua, honako dokumentu hauetan oinarrituta:

  • ikastetxean esku hartzeko jarduera-markoa eta prozedura
  • norbanako-jarduera plana.
  • Jokabidea erregulatzen laguntzea.

 • Pilotajearen jarraipena operatibizatzea.